Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

Pozivaju se fizičke i pravne osobe (podnositelji zahtjeva) na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16.srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Naputku za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15).

Detaljnije o pozivu možete pročitati na web stranici Agencije za poljoprivredno zemljište:

http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/obavijest-fizi%C4%8Dkim-i-pravnim-osobama/

Navedeni Naputak možete pročitati na sljedećem linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_06_53_1205.html

Obrazac zahtjeva možete preuzeti na: http://www.zemljiste.mps.hr/assets/uploads/061_2017/Zahtjev_za_privremeno_koristenje_i_izjava.docx

Podnositelji zahtjeva obvezni su uz zahtjev za sklapanje ugovora priložiti i priloge navedene u zahtjevu.

Jedan od navedenih priloga je potvrda o mirnom posjedu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koju izdaje jedinica lokalne samouprave na čijem se području to poljoprivredno zemljište nalazi (točka III. Naputka).  Prije izdavanja potvrde obvezno je prikupiti očitovanja iz točke IV. navedenog Naputka.

 

Općina Rovišće