Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za postojeće postrojenje za uzgoj svinja i junadi farma Rovišće

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za postojeće postrojenje za uzgoj svinja i junadi farma Rovišće

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole za postojeće postrojenje za uzgoj svinja i junadi farma Rovišće, pogon za intenzivan uzgoj svinja, Bilogorska bb 43212 Rovišće, operatera GORUP STOČARSTVO d.o.o. iz Klanjca

2_Obavjest o provođenju javne rasprave za okolišnu dozvolu_Pogon za intenzivan uzgoj svinja i junadi_farma Rovišće_Gorup stočarstvo d.o.o.

 

U prilogu sažetak

0.3_SAZETAK-Stručna podloga_Farma Rovišće_GORUP STOČARSTVO d.o.o._JAVNA RASPRAVA-1

Ne – tehnički sažetak stručne podloge za ishođenje okolišne postojećeg postrojenja za uzgoj svinja i junadi farma Rovišće, pogon za intenzivan uzgoj svinja