Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Rovišće

Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Rovišće

Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Rovišće

Pravovaljane kandidacijske liste