Temeljem Programa mjera pomoći pri rješavanju stambenog pitanja mladih na području Općine Rovišće za 2022. godinu ("Službeni glasnik Općine Rovišće" broj 7/22) i članka 44. stavak 4. točka 2. Statuta Općine Rovišće („Službeni glasnik Općine Rovišće“ broj 4/19 – pročišćeni tekst, 1/21 i 4/21) općinski načelnik

  r a s p i s u j e

JAVNI POZIV
ZA DODJELU POTPORA PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA MLADIH
NA PODRUČJU OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2022. GODINU

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava potpore iz Proračuna Općine Rovišće, potpora pri rješavanju stambenog pitanja mladih na području Općine Rovišće za 2022. godinu.

Javni poziv otvoren je od 30. studenog do 15. prosinca 2022. godine.

 
 

Preuzmite dokument:

Javni poziv - stambeno pitanje mladih(39.96 KB)
Obrazac i-1(40 KB)
Obrazac i-2(42 KB)
Obrazac i-3(37 KB)
Obrazac m-1.(33.25 KB)
Obrazac m-2.(34.83 KB)
Obrazac m-3.(32.82 KB)
Odluka potpora mladi 2022(683.15 KB)
 
  Dokumenti - Sve
Rekonstrukcija prizemlja zgrade Društvenog doma Rovišće
 
 
Središnji državni ured za šport
Izjava o pristupačnosti
DA - ŽELIM POSAO