Popunite online

PRIJAVA NA JAVNI POZIV
za dodjelu jednokratne financijske potpore redovitim studentima
sa područja Općine Rovišće za akademsku godinu 2023. / 2024.

*
*
*
*
 

podnosim
PRIJAVU NA JAVNI POZIV
za dodjelu jednokratne financijske potpore redovitim studentima
sa područja Općine Rovišće za akademsku godinu 2023. / 2024.

 
*
*
*
*
 

Uz zamolbu za dodjelu potpore prilažem:

 
Prezime i ime člana kućanstva Srodnički odnos Datum rođenja

Izjavu dajem u svrhu provjere uvjeta iz javnog poziva da obitelj studenta nema nepodmirenih obveza prema Općini Rovišće po bilo kojoj osnovi, te se u druge svrhe ne može koristiti.


 

Sukladno članku 7. Opće uredbe o zaštiti podataka Europskog parlamenta i vijeća (Uredba 2016/679) od 27. travnja 2016. godine dajem PRIVOLU za obradu svojih osobnih podataka

 
*
*
*
*
*
*
*
*
 

Slanjem zahtjeva potvrđujem kako sam prije prikupljanja gore navedenih osobnih podataka upoznat/a sa slijedećim:
da je Općina Rovišće voditelj zbirke obrade;
kako osobne podatke navedene na ovome obrascu Jedinstveni upravni odjel Općine Rovišće prikuplja na dobrovoljnoj osnovi sa svrhom davanja jednokratne financijske potpore studentima na području Općine Rovišće; te kako sam upoznat da imam pravo na pristup gore navedenim podacima kao i pravo na ispravak gore navedenih podataka kao i pravo na zaborav;
da moje osobne podatke Jedinstveni upravni odjel Općine Rovišće neće davati na korištenje drugim primateljima osim u slučajevima predviđenim zakonskim propisima;
da gore navedene podatke prikuplja kao obvezne podatke temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka i drugim zakonima koji se primjenjuju u Općini Rovišće;
kako sam upoznat da će me Jedinstveni upravni odjel Općine Rovišće obavijestiti prije namjene obrade osobnih podataka u drugu svrhu različitu od gore navedene i tražiti od mene pristanak,
isto tako sam upoznat kako u svako vrijeme mogu odustati od privole za prikupljanje i obradu mojih osobnih podataka, te zatražiti pristanak daljnje obrade i prosljeđivanje osobnih podataka skupljenih na dobrovoljnoj osnovi za unaprijed određene svrhe. Uskratom navedenih podataka nije moguće ostvariti svrhu prikupljanja gore navedenih osobnih podataka.
Upoznat sam kako se mogu, ako se smatram oštećenim, obratiti nadležnom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka te službeniku za zaštitu osobnih podataka u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rovišće

 
 
  Obrasci i zahtjevi - Sve
Rekonstrukcija prizemlja zgrade Društvenog doma Rovišće
 
Središnji državni ured za šport
Izjava o pristupačnosti
DA - ŽELIM POSAO