Komunalac Rovišće d.o.o.

KOMUNALAC ROVIŠĆE d.o.o.
Trg hrvatskih branitelja 2
43212 Rovišće

OIB: 06590996723
žiro račun: HR0424020061100454965
broj telefona: 043/878-134
broj faxa: 043/878-489
e-mail: komunalac.rovisce@gmail.com

direktor:  Andrija Jendrek 

TRGO-R   091/ 605 3310

Dimnjačar: Stjepan Hršak 091/787-6293

-

 

Preuzmite dokument:

Godisnji financijski izvjestaj 2018.(6.07 MB)
Godisnji financijski izvjestaj 2019.(8.95 MB)
Obrazac-1 zahtjev za pristup informacijama(52 KB)
Obrazac-2 zahtjev za dopunu ili ispravak informacije(53.5 KB)
Obrazac-3 zahtjev za ponovnu uporabu informacija(50.5 KB)
Gfi-pod, 2018 komunalac(675.06 KB)
Gfi-pod, 2019 komunalac(675.56 KB)
Godisnje izvjesce(210.96 KB)
 

Rekonstrukcija prizemlja zgrade Društvenog doma Rovišće
 
 
Središnji državni ured za šport
Izjava o pristupačnosti
DA - ŽELIM POSAO