ZAŽELI – Program zapošljavanja žena  - “DA - ŽELIM POSAO”
25. 07. 2019

Projekt Zaželi  Općine Rovišće „DA – ŽELIM POSAO“

Europski socijalni fond

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Zaželi – Program zapošljavanja žena

UP.02.1.1.05.0261

Opis projekta

Ovim projektom  se želi unaprijediti radni potencijal  žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, na njima poznatom području, što će uvelike podići samopouzdanje i na taj način potaknuti socijalnu uključenost i povećati kvalitetu života ne samo tih žena, već i njihovih obitelji. S obzirom da je cilj projekta zapošljavanje žena u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavaja u lokalnoj zajednici ovaj projekt će imati multiplikacijski efekt. Ovaj će projekt smanjiti nezaposlenost i izravno pomoći ciljanoj skupini na način da će im omogućiti radna mjesta i redovne prihode, a obrazovanjem i osposobljavanjem će im pružiti nova znanja i vještine za njihov aktivan pristup težištu rada, kao i samozapošljavanje. Ujedno će se poboljšati kvaliteta života krajnjih korisnika, čime će se smanjiti socijalna isključenost obje kategorije.

Ciljevi i očekivani rezultati  projekta

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju mogućnosti  zapošljavanje žena i osigurati im pristup tržištu rada.

Specifični cilj projekta je omogućiti zapošljavanje i unaprijediti radni potencijal nezaposlenih žena s nižom razinom obrazovanja i teže zapošljavanih  žena s područja općine, te ujedno povećati razinu kvalitete života i socijalnu uključenost krajnjih korisnika.

Očekivani rezultati projekta su :

  1. Podignuta svijest javnosti o problemima dugotrajne nezaposlenosti i opasnosti od socijalne isključenosti.
  2. Obrazovano i osposobljeno 10 žena i ciljane skupine nezaposlenih žena prijavljenih u evidenciju nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave u evidenciji (s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem) koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.
  3. Zaposleno 10 žena iz ciljane skupine nezaposlenih žena prijavljenih u evidenciju nezaposlenih HZZ-a  bez obzira na duljinu prijave u evidenciji (s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem) koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju na 24 mjeseca.
  4. Krajnji korisnici projekta njih 40 su osobe u starijoj životnoj dobi, u nepovoljnom položaju, osobe s invaliditetom, koji žive u mjestima  II. skupine JLS, teže dostupnim, slabije naseljenima.
  5. Povećana razina socijalizacije starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.
  6. Povećana razina radnih sposobnosti i životnih vještina osoba žena koje su prošle program obrazovanja i osposobljavanja, te povećanje  njihovog zapošljavanja  nakon završetka projekta.

Ukupna vrijednost projekta je 2.426.788,04 kn, koji je u cijelosti financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda

Planirano trajanje projekta je 30 mjeseci (srpanj 2019. – siječanj 2022.) od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava unutar kojih je planirano da će žene iz ciljane skupine biti zaposlene na određeno vrijeme od 24 mjeseca, dok je preostalo vrijeme predviđeno za obavljanje administrativnih i tehničkih aktivnosti neophodnih za uspješno provođenje projekta.

Kontakt osoba

Sanja Horvat, viša stručna suradnica za financije i računovodstvo, tel. 043/878-079, opcina.rovisce.racunovodstvo@gmail.com

Više o EU fondovima možete saznati na: www.strukturnifondovi.hr    

 
 
  EU projekti - Sve
Rekonstrukcija prizemlja zgrade Društvenog doma Rovišće
 
 
Središnji državni ured za šport
Izjava o pristupačnosti
DA - ŽELIM POSAO