OPĆENITE INFORMACIJE
  • NAČELNIK: Slavko Prišćan
  • ZAMJENIK: Ivica Tanjić
  • POVRŠINA: 103,23 km2
  • BROJ STANOVNIKA: 4875 (2011.)
  • DAN OPĆINE: 21. travnja
  • NASELJA:
    Domankuš, Gornje Rovišće, Kakinac, Kovačevac, Kraljevac, Lipovčani, Podgorci, Predavac, Prekobrdo, Rovišće, Tuk, Žabjak
OBAVIJEST - KORIŠTENJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

OBAVIJEST - KORIŠTENJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

15. 10. 2020

Budući da Općina Rovišće trenutno nema vlastito reciklažno dvorište, a postoji potreba za tim, pronađeno je rješenje ovog problema. Kako bi se smanjilo ilegalno odlaganje otpada u prirodu, načelnik Općine Slavko Prišćan sklopio je dogovor s gradonačelnikom grada Bjelovara Darijom Hrebakom, kojim je  mještanima općine Rovišće odobreno korištenje usluga reciklažnog dvorišta u Bjelovaru.  Otpad će se moći odlagati USKORO i to nakon što Općina Rovišće i Komunalac d.o.o. Bjelovar obave formalnosti odnosno sklope sporazum o korištenju. Sve troškove gospodarenja TIM  otpadom snosit će Općina Rovišće . Reciklažno dvorište nalazi se na adresi u Ulici Tomaša Garika Massaryka 4b, a sve detaljne informacije (radno vrijeme, vrsta otpada) možete...


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREGLED SVIH VIJESTI