29. 05. 2024

Na temelju članka  22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08, 64/11, 4/18 i 112/19 – nadalje u tekstu: Zakon), Povjerenstvo za provedbu postupka za prijam službenika – referenta za komunalnu infrastrukturu i komunalno redarstvo – komunalnog redara objavljuje

 

P O Z I V

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(pisano testiranje)

 

 

1. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti tri od četiri kandidata, a to su:

Dubravka Kiđemet, Maja Horvatić i Marijana Pleskalt.

 

2. Kandidatkinja Maja Horvat ne ispunjava formalne uvjete natječaja, te ne može pristupiti pisanom testiranju.

 

3. Kandidatkinje naznačene u točki 1. trebaju doći u prostorije Općine Rovišće dana 5. lipnja (srijeda) 2024. godine u 9:00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu.

 

3. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove, bez obzira na razloge, povukao prijavu na oglas.

Pisani test sastojat će se od 12 pitanja. Kod dijela pitanja trebat će obaviti odabir između ponuđenih odgovora, a dio pitanja koncipiran je tako da se upisuju odgovori. Testiranje traje 40 minuta.

 

4. Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Rovišće.

 

Osim toga, Povjerenstvo će putem kontakt telefona navedenog u prijavi, obavijestiti kandidate o rezultatima.

 

 

 

 

 

                                                                                                     POVJERENSTVO
                                                                                                    ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

 

 
 

Preuzmite dokument:

Poziv na testiranje - komunalni redar(46.5 KB)
Obavijest i upute - komunalni redar(18.76 KB)
 
  Vijesti - Sve
Rekonstrukcija prizemlja zgrade Društvenog doma Rovišće
 
 
Središnji državni ured za šport
Izjava o pristupačnosti
DA - ŽELIM POSAO