Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Rovišće

Savjet mladih Općine Rovišće je savjetodavno tijelo, koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja i odlučivanja o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih Općine Rovišće.

Savjet ima pet (5) članova uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, koje bira Općinsko vijeće Općine Rovišće. 

U Savjet se biraju mladi koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života te koji imaju prebivalište ili boravište na području Općine Rovišće.

Osoba ne može istodobno biti član Savjeta i član Općinskog vijeća Općine Rovišće.

Kandidature za članove Savjeta temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura ističu udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, udruge nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije u Republici Hrvatskoj te neformalne skupine mladih (skupina od najmanje 5 mladih).    

Rok za podnošenje prijedloga kandidata je 20 dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama Općine Rovišće www.opcina-rovisce.hr. (2. veljače 2024.)

Prijedlozi kandidata dostavljaju u pisarnicu Općine Rovišće ili se šalju poštom preporučeno na adresu: Općina Rovišće, Trg hrvatskih branitelja 2, 43212 Rovišće sa naznakom “Savjet mladih”.

Prijedlog kandidata koji je nepravovremen, nepotpun ili nepravilno sastavljen neće se razmatrati.

 

Preuzmite dokument:

Javni poziv - savjet mladih(19.55 KB)
Odluka - osnivanje savjeta mladih(122 KB)
Obrazac 1 - prijeva za isticanje kandidature(48 KB)
Obrazac 2 - izjava o prihvacanju kandidature(38 KB)
Obrazac 3 - popis skupina mladih koji isticu kandidaturu(45.5 KB)
 

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA MLADIH ZA 2023.

Temeljem Programa mjera pomoći pri rješavanju stambenog pitanja mladih na području Općine Rovišće za razdoblje 2023. – 2025. godine ("Službeni glasnik Općine Rovišće" broj 4/23) i članka 44. stavak 4. točka 2. Statuta Općine Rovišće („Službeni glasnik Općine Rovišće“ broj 4/19 – pročišćeni tekst, 1/21 i 4/21) općinski načelnik         r a s p i s u j e


JAVNI POZIV
ZA DODJELU POTPORA PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA MLADIH
NA PODRUČJU OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2023. GODINU

Javni poziv otvoren je od 30. listopada do 20. studenoga 2023.

 

Preuzmite dokument:

Javni poziv - stambeno pitanje mladih(42.98 KB)
Obrazac I-1(39.5 KB)
Obrazac I-2(42.5 KB)
Obrazac I-3(38 KB)
Obrazac mjera 1(29.36 KB)
Obrazac mjera 2(31.15 KB)
Obrazac mjera 3(29.07 KB)
 

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI ZA 2023.

Temeljem Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Općine Rovišće za razdoblje 2023. – 2025. godine („Službeni glasnik Općine Rovišće“ broj 4/23) i članka 44. stavak 4. točka 2. Statuta Općine Rovišće („Službeni glasnik Općine Rovišće“ broj 4/19 – pročišćeni tekst, 1/21 i 4/21), općinski načelnik     r a s p i s u j e

 

JAVNI POZIV

ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI

NA PODRUČJU OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2023. GODINU

 

Javni poziv otvoren je od 30. listopada do 20. studenoga 2023.

 

Preuzmite dokument:

Javni poziv 2023(34.05 KB)
Obrazac izjave potpore de minimis(21.09 KB)
Obrazac zahtjeva - mjera 1(19.87 KB)
Obrazac zahtjeva - mjera 2(19.51 KB)
Obrazac zahtjeva - mjera 3(19.25 KB)
Obrazac zahtjeva - mjera 4(19.21 KB)
Obrazac zahtjeva - mjera 5(19.28 KB)
Obrazac zahtjeva - mjera 6(19.46 KB)
Obrazac zahtjeva - mjera 7(19.29 KB)
Potvrda o prvotelki(14.94 KB)
 

JAVNI POZIV - POTPORE TURIZMU 2023.

Temeljem Programa potpora u turizmu na području Općine Rovišće za razdoblje 2023. – 2025. godine ("Službeni glasnik Općine Rovišće" broj 4/23) i članka 44. stavak 4. točka 2. Statuta Općine Rovišće („Službeni glasnik Općine Rovišće“ broj 4/19 – pročišćeni tekst, 1/21 i 4/21) općinski načelnik       r a s p i s u j e

JAVNI POZIV
ZA DODJELU POTPORA U TURIZMU NA PODRUČJU
OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2023. GODINU

Javni poziv otvoren je od 30. listopada do 20. studenoga 2023.

 

Preuzmite dokument:

Javni poziv 2023(32.46 KB)
Izjava da korisnik nije u stečaju(18.23 KB)
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja(14.08 KB)
Obrazac zahtjeva - mjera 1(19.72 KB)
Obrazac zahtjeva - mjera 2(19.82 KB)
Obrazac zahtjeva - mjera 3(19.82 KB)
 

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA MLADIH

Temeljem Programa mjera pomoći pri rješavanju stambenog pitanja mladih na području Općine Rovišće za 2022. godinu ("Službeni glasnik Općine Rovišće" broj 7/22) i članka 44. stavak 4. točka 2. Statuta Općine Rovišće („Službeni glasnik Općine Rovišće“ broj 4/19 – pročišćeni tekst, 1/21 i 4/21) općinski načelnik

  r a s p i s u j e

JAVNI POZIV
ZA DODJELU POTPORA PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA MLADIH
NA PODRUČJU OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2022. GODINU

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava potpore iz Proračuna Općine Rovišće, potpora pri rješavanju stambenog pitanja mladih na području Općine Rovišće za 2022. godinu.

Javni poziv otvoren je od 30. studenog do 15. prosinca 2022. godine.

 

Preuzmite dokument:

Javni poziv - stambeno pitanje mladih(39.96 KB)
Obrazac i-1(40 KB)
Obrazac i-2(42 KB)
Obrazac i-3(37 KB)
Obrazac m-1.(33.25 KB)
Obrazac m-2.(34.83 KB)
Obrazac m-3.(32.82 KB)
Odluka potpora mladi 2022(683.15 KB)
 

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI

Temeljem Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Općine Rovišće za 2022. godinu („Službeni glasnik Općine Rovišće“ broj 7/22) i članka 44. stavak 4. točka 2. Statuta Općine Rovišće („Službeni glasnik Općine Rovišće“ broj 4/19 – pročišćeni tekst, 1/21 i 4/21), općinski načelnik

 r a s p i s u j e

JAVNI POZIV

ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI

NA PODRUČJU OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2022. GODINU

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

            Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava potpore iz Proračuna Općine Rovišće, potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Općine Rovišće za 2022. godinu.

Javni poziv otvoren je od 30. studenog do 15. prosinca 2022. godine.

 

Preuzmite dokument:

Javni poziv - poljoprivreda(34.1 KB)
Potvrda o prvotelki(14.72 KB)
Obrazac izjave potpore de minimis(24.14 KB)
Obrazac zahtjeva - mjera 1(19.4 KB)
Obrazac zahtjeva - mjera 2(19.3 KB)
Obrazac zahtjeva - mjera 3(19.06 KB)
Obrazac zahtjeva - mjera 4(18.95 KB)
Obrazac zahtjeva - mjera 5(18.9 KB)
Obrazac zahtjeva - mjera 6(19.16 KB)
Odluka potpora poljoprivreda 2022(816.33 KB)
 

JAVNI NATJEČAJ - POTPORE TURIZMU

Temeljem Programa potpora u turizmu na području Općine Rovišće za 2022. godinu ("Službeni glasnik Općine Rovišće" broj 7/22) i članka 44. stavak 4. točka 2. Statuta Općine Rovišće („Službeni glasnik Općine Rovišće“ broj 4/19 – pročišćeni tekst, 1/21 i 4/21) općinski načelnik 

  r a s p i s u j e

JAVNI NATJEČAJ
ZA DODJELU POTPORA U TURIZMU NA PODRUČJU
OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2022. GODINU

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovoga Natječaja je prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Općine Rovišće za 2022. godinu za turizam na području Općine Rovišće .

Potpora iz prethodnog stavka podrazumijeva nepovratna financijska sredstva odobrena iz Proračuna Općine za 2022. godinu.

Natječaj je otvoren od 30. studenog do 15. prosinca 2022. godine.

 

 

Preuzmite dokument:

Javni natječaj - potpore turizmu(26.77 KB)
Izjava da korisnik nije u stečaju(20.04 KB)
Obrazac zahtjeva - mjera 1(19.42 KB)
Obrazac zahtjeva - mjera 2(19.5 KB)
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja(35.5 KB)
Odluka potpora turizmu 2022(279.4 KB)
 

Rekonstrukcija prizemlja zgrade Društvenog doma Rovišće
 
 
Središnji državni ured za šport
Izjava o pristupačnosti
DA - ŽELIM POSAO