JAVNI NATJEČAJ - POTPORE TURIZMU

Temeljem Programa potpora u turizmu na području Općine Rovišće za 2022. godinu ("Službeni glasnik Općine Rovišće" broj 7/22) i članka 44. stavak 4. točka 2. Statuta Općine Rovišće („Službeni glasnik Općine Rovišće“ broj 4/19 – pročišćeni tekst, 1/21 i 4/21) općinski načelnik 

  r a s p i s u j e

JAVNI NATJEČAJ
ZA DODJELU POTPORA U TURIZMU NA PODRUČJU
OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2022. GODINU

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovoga Natječaja je prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Općine Rovišće za 2022. godinu za turizam na području Općine Rovišće .

Potpora iz prethodnog stavka podrazumijeva nepovratna financijska sredstva odobrena iz Proračuna Općine za 2022. godinu.

Natječaj je otvoren od 30. studenog do 15. prosinca 2022. godine.

 

 

Preuzmite dokument:

Javni natječaj - potpore turizmu(26.77 KB)
Izjava da korisnik nije u stečaju(20.04 KB)
Obrazac zahtjeva - mjera 1(19.42 KB)
Obrazac zahtjeva - mjera 2(19.5 KB)
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja(35.5 KB)
Odluka potpora turizmu 2022(279.4 KB)
 

Rekonstrukcija prizemlja zgrade Društvenog doma Rovišće
 
 
Središnji državni ured za šport
Izjava o pristupačnosti
DA - ŽELIM POSAO