Temeljem Programa potpora u turizmu na području Općine Rovišće za razdoblje 2023. – 2025. godine ("Službeni glasnik Općine Rovišće" broj 4/23) i članka 44. stavak 4. točka 2. Statuta Općine Rovišće („Službeni glasnik Općine Rovišće“ broj 4/19 – pročišćeni tekst, 1/21 i 4/21) općinski načelnik       r a s p i s u j e

JAVNI POZIV
ZA DODJELU POTPORA U TURIZMU NA PODRUČJU
OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2023. GODINU

Javni poziv otvoren je od 30. listopada do 20. studenoga 2023.

 
 

Preuzmite dokument:

Javni poziv 2023(32.46 KB)
Izjava da korisnik nije u stečaju(18.23 KB)
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja(14.08 KB)
Obrazac zahtjeva - mjera 1(19.72 KB)
Obrazac zahtjeva - mjera 2(19.82 KB)
Obrazac zahtjeva - mjera 3(19.82 KB)
 
  Dokumenti - Sve
Rekonstrukcija prizemlja zgrade Društvenog doma Rovišće
 
 
Središnji državni ured za šport
Izjava o pristupačnosti
DA - ŽELIM POSAO