Luka Markešić (predsjednik Općinskog vijeća)

Jozo Šukan
Marijana Ćuk  (zamjenica predsjednika Općinskog vijeća)
Mihaela Megloba
Sabina Džolan Marodolac
Zdenka Žužić
Roko Pašalija
Jasmin Komljenović
Anđelina Dominković
Ivica Hrga
Marina Risek
Ivica Tanjić

 
 
  Ustrojstvo Općine Rovišće - Sve
Rekonstrukcija prizemlja zgrade Društvenog doma Rovišće
 
 
Središnji državni ured za šport
Izjava o pristupačnosti
DA - ŽELIM POSAO