JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA - UKILJUČIVANJE KORISNIKA U PROJEKT ZAŽELI  ˝ZA DOSTOJANSTVEN ŽIVOT˝

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 7. ožujka  2024. godine (KLASA: 984-01/23-01/29,URBROJ:524-07-02-01-01/1-24-26) te potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj: SF.3.4.11.01.0204 od 8. ožujk 2024. godine za provedbu projekta „Za dostojanstven život“ prijavljenog na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, u okviru Europskog socijalnog fonda plus  Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.  2027., Općina Rovišće objavljuje

Trajni otvoreni javni poziv za iskaz interesa – uključivanje korisnika u projekt „Za dostojanstven život“, kodni broj: SF.3.4.11.01.0204  koji se provodi u okviru poziva „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije“

 
 

Preuzmite dokument:

Javnipozivzaiskazinteresaukljucivanjekorisnikauprojektza dostojanstven zivotopcine rovisce(337.03 KB)
Prijavni obrazac(91.55 KB)
Izjava o clanovima zajednickog kucanstva(99.92 KB)
Privola - visina dohotka(324.76 KB)
 
  Dokumenti - Sve
Rekonstrukcija prizemlja zgrade Društvenog doma Rovišće
 
Središnji državni ured za šport
Izjava o pristupačnosti
DA - ŽELIM POSAO