Savjet mladih Općine Rovišće je savjetodavno tijelo, koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja i odlučivanja o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih Općine Rovišće.

Savjet ima pet (5) članova uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, koje bira Općinsko vijeće Općine Rovišće. 

U Savjet se biraju mladi koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života te koji imaju prebivalište ili boravište na području Općine Rovišće.

Osoba ne može istodobno biti član Savjeta i član Općinskog vijeća Općine Rovišće.

Kandidature za članove Savjeta temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura ističu udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, udruge nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije u Republici Hrvatskoj te neformalne skupine mladih (skupina od najmanje 5 mladih).    

Rok za podnošenje prijedloga kandidata je 20 dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama Općine Rovišće www.opcina-rovisce.hr. (2. veljače 2024.)

Prijedlozi kandidata dostavljaju u pisarnicu Općine Rovišće ili se šalju poštom preporučeno na adresu: Općina Rovišće, Trg hrvatskih branitelja 2, 43212 Rovišće sa naznakom “Savjet mladih”.

Prijedlog kandidata koji je nepravovremen, nepotpun ili nepravilno sastavljen neće se razmatrati.

 
 

Preuzmite dokument:

Javni poziv - savjet mladih(19.55 KB)
Odluka - osnivanje savjeta mladih(122 KB)
Obrazac 1 - prijeva za isticanje kandidature(48 KB)
Obrazac 2 - izjava o prihvacanju kandidature(38 KB)
Obrazac 3 - popis skupina mladih koji isticu kandidaturu(45.5 KB)
 
  Dokumenti - Sve
Rekonstrukcija prizemlja zgrade Društvenog doma Rovišće
 
Središnji državni ured za šport
Izjava o pristupačnosti
DA - ŽELIM POSAO