15. 05. 2024

 

                        Na temelju članka  29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08, 64/11, 4/18 i 112/19 – nadalje u tekstu: Zakon), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rovišće dana 14. svibnja 2024. godine

r a s p i s u j e

JAVNI NATJEČAJ

za prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Rovišće

-  REFERENT ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I KOMUNALNO REDARSTVO – KOMUNALNI REDAR - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

 
 

Preuzmite dokument:

Javni natjecaj - komunalni redar 2(56.5 KB)
Privola za obradu osobnih podataka (1)(39.5 KB)
 
  Vijesti - Sve
Rekonstrukcija prizemlja zgrade Društvenog doma Rovišće
 
 
Središnji državni ured za šport
Izjava o pristupačnosti
DA - ŽELIM POSAO