20. 05. 2024

Povjerenstvo za provedbu postupka za prijam u službu na neodređeno vrijeme pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, u sastavu: Danica Brkić Mikolčević, dipl.iur., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Tanja Ratković, stručna suradnica za informiranje i projekte u Jedinstvenom upravnom odjelu i Natalija Jagarić Šuveljak, viša referentica za opće i uredske poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu

p o d n o s i

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU

                        Na javni natječaj objavljen putem „Narodnih novina“ i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 5. travnja 2024. godine za prijam pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rovišće pristigle su 4 pravovremene prijave kandidata, od kojih je za 4 prijave utvrđeno da su potpune i da kandidati ispunjavaju tražene formalne uvjete. Kandidati su o vremenu održavanja testiranja obaviješteni putem općinske mrežne stranice.

 
 

Preuzmite dokument:

Izvjesce s rang listom(23.56 KB)
 
  Vijesti - Sve
Rekonstrukcija prizemlja zgrade Društvenog doma Rovišće
 
 
Središnji državni ured za šport
Izjava o pristupačnosti
DA - ŽELIM POSAO