Građenje i opremanje kulturnog centra Rovišće
19. 03. 2019

Mjera 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Operacija 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“


Opći cilj projekta: doprinos razvoju Općine Rovišće, podizanje atraktivnosti života na ruralnom području, razvoj i stvaranje potencijala za druge aktivnosti te poticanje rasta društveno – ekonomske održivosti

Specifični ciljevi projekta:

poboljšanje kvalitete života mještana temeljem razvoja osnovnih usluga na ruralnom području, u konkretnom slučaju ostvarivanje kulturnih, društvenih interesa građana. Realizacijom projekta poticati će se u Općini Rovišće i šire razvoj kulture te promicanje svih oblika kulturnog stvaralaštva, promocija Općina Rovišće kroz novostvorenu kulturnu ponudu, ostvarivanje kulturnih, društvenih interesa građana i posebnih interesnih skupina koji će biti korisnici kulturnog centra te očuvanje i razvitak kulturnog identiteta. Projektom građenja kulturnog centra u Rovišću , želi se očuvati i promicati kulturna vrijednost u društvu kao cjelini te pomoći u realizaciji kulturnog stvaralaštva ruralnog stanovništva i poticanju različitih kulturnih i obrazovnih inicijativa, posebno među mladima. Povećanje zaposlenosti u samom kulturnom centru (direktno) te u obližnjim ugostiteljskim sadržajima (indirektno). Naime, kulturni centar će utjecati na dodatnu atraktivnost na području Općine Rovišće te će omogućiti organiziranje mnogih manifestacija i izložbi, a to će privlačiti značajan broj domaćih posjetitelja i turista te će se generirati stvaranje novih radnih mjesta kroz ugostiteljsku potrošnju u okruženju, veću prodaju robe u obližnjim trgovinama. Društvene koristi ovoga projekta u skladu su s Strategijom razvoja Općine Rovišće gdje je fokus stavljen na razvoj obrazovne, socijalne i kulturne infrastrukture koja će privlačiti ljude u Općinu Rovišće i koja će istovremeno podupirati ekonomski razvoj, odnosno razvoj poduzetništva kaoosnove budućeg razvoja Općine Rovišće. Projekt građenja i opremanja kulturnog centra u naselju Rovišće namijenjen je javnim i privatnim korisnicima. Stoga će realizacija navedenog ulaganja doprinijeti pozitivnom socio-ekonomskom razvoju Općine Rovišće i Bjelovarsko – bilogorske županije.

Očekivani rezultati projekta:

Provedbom ovog projektom očekuju se slijedeći rezultati:

  1. Poboljšanje demografskih uvjeta, zaustavljanje depopulacije i zadržavanje mladog stanovništva na području Općine Rovišće,
  2. Promicanje kulture i stvaralaštva jer će se izgraditi kulturni centar i dobiti će se višefunkcionalni prostori različite tematike,
  3. Poticanje lokalnog razvoja ulaganjem u društvenu infrastrukturu kao i očuvanje kulturne i prirodne baštine,
  4. Povećava se dostupnost i kvaliteta informacijsko-komunikacijskih tehnologija (ICT) u Općini Rovišće uvođenjem multimedije u objekt,
  5. Povećanje dostupnosti objekata s kulturnim, društvenim sadržajima i sadržajima za slobodno vrijeme lokalno stanovništvo i svi dionici bi dobili prostor te će tako realizacijom projekta građani Općine Rovišće i interesne skupine imati adekvatan prostor za ostvarivanje kulturnih i društvenih interesa te promicanje kulturne vrijednosti u društvu tijekom cijele godine,
  6. Projektom će doći do bogaćenja kulturne ponude (održavanje raznih manifestacija, predstava, izložbi i si. - minimalno 3 godišnje), ali i do novog zapošljavanja. Otvaraju se direktno 1 novo radno mjesto, a stvara se i preduvjeta za daljnji razvoj turizma, trgovine i ugostiteljstva pridonosi se i indirektnom otvaranju radnih mjesta, a time i povećanje ukupne društveno-ekonomske održivosti na ruralnom području,
  7. Projekt „Gradnja kulturnog centra“ usmjeren je na sve stanovnike naselja koji gravitiraju prema predmetnom centru jednako kao i posjetitelji te stalni korisnici, na udruge koje se bave kulturom, očuvanjem tradicijske baštine, humanitarnim radom te na druge ustanove. Projekt je usmjeren na podizanje kvalitete života lokalnog stanovništva i specifičnih društvenih skupina kroz kulturno održiv razvoj.

 

Financijska potpora Europske unije: 7.488.000,00 kn

 
 
  EU projekti - Sve
Rekonstrukcija prizemlja zgrade Društvenog doma Rovišće
 
 
Središnji državni ured za šport
Izjava o pristupačnosti
DA - ŽELIM POSAO