Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Predavac – Prekobrdo
10. 12. 2018

Mjera 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike

Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje i proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energijei uštedu energije“

Operacija 7.2.2 „Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta“


Opći cilj projekta: povećanje prometne povezanosti i unapređenje kapaciteta prometne mreže na području Općine Rovišće te povećanje dostupnosti perifernih područja Općine što će posebno omogućiti gospodarskim subjektima kvalitetnije obavljanje djelatnosti koje obavljaju na tom području

Specifični ciljevi projekta:

  1. Unapređenje prometne povezanosti na relaciji Predavac – Prekobrdo
  2. Skraćenje vremena i troškova putovanja na nerazvrstanoj cesti Predavac – Prekobrdo
  3. Povećanje prometnog kapaciteta nerazvrstane ceste Predavac – Prekobrdo te stvaranje uvjeta za intenzivniji promet i promet gospodarskih vozila, te poboljšanje prometne povezanosti gospodarskog subjekta smještenog uz trasu

Očekivani rezultati projekta:

Izvedbom projekta unaprijedit će se prometna povezanost između naselja Predavac – Prekobrdo te tako omogućiti gospodarskim subjektima koji djeluju na tom području lakši pristup poljoprivrednim površinama i svojim gospodarskim objektima

  1. Rekonstrukcija prometnice omogućiti će nesmetani promet motornih vozila u oba smjera (asfaltni kolnik širine 3,5 m s obostranim bankinama 0,5 m)
  2. Izgradnjom završnog asfaltnog sloja omogućiti će se povećanje prosječne brzine putovanja, smanjiti troškovi održavanja vozila i povećati sigurnost putovanja( brzina putovanja povećana na +40 km/h, izgrađene bankine i cestovna oborinska odvodnja)
  3. Rekonstruirana prometnica omogućiti će siguran i kvalitetan transportni pravac za postojeće poljoprivredne proizvođače i gospodarski subjekt (mogućnost prometa lakih i teretnih vozila)

Financijska potpora Europske unije: 1.319.646,41 kn

 
 
  EU projekti - Sve
Rekonstrukcija prizemlja zgrade Društvenog doma Rovišće
 
 
Središnji državni ured za šport
Izjava o pristupačnosti
DA - ŽELIM POSAO