• HNK Rovišće
 • KUD Rovišće
 • LU KUNA Kraljevac
 • LU SRNDAĆ Rovišće
 • NK Dinamo Predavac
 • NK Hrvatski Sokol Podgorci
 • NK TOSK Tuk
 • ŠRD Grabik Predavac
 • ŠRD Ribić Rovišće
 • Udruga umirovljenika Predavac
 • Udruga umirovljenika Rovišće
 • Udruga voćara, vinograda i povrćara Rovišće
 • Udruga žena Općine Rovišće
 • Vatrogasna limena glazba Predavac
 • Vatrogasna zajednica Općine Rovišće
 
 
  Udruge - Sve