23. 09. 2022

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), Savska cesta 41/VI , Zagreb, tijelo je Republike Hrvatske s javnim ovlastima ovlašteno za provođenje projekta poticane stanogradnje (POS) prema odredbama Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji.

Programom POS-a nastoji se građanima Republike Hrvatske omogućiti rješavanje stambenog pitanja po povoljnijim uvjetima.
 Sukladno članku 23. Zakona, upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za poslove stanovanja dužno je voditi evidenciju pristiglih zahtjeva za kupnju stana i o tome izvješćivati Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

Agencija prikuplja podatke o zainteresiranosti građana za Program POS-a te sukladno navedenom molimo sve zainteresirane da ispune anketni upitnik koji se nalazi u privitku. Ispunjeni upitnik možete ispuniti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rovišće, dostaviti osobno u Općinu Rovišće, poštom na adresu Trg hrvatskih branitelja 2, 43212 Rovišće ili na e-mail: opcina.rovisce@gmail.com.

 
 

Preuzmite dokument:

Anketni-upitnik - pos(101.52 KB)
 
  Vijesti - Sve
Rekonstrukcija prizemlja zgrade Društvenog doma Rovišće
 
 
Središnji državni ured za šport
Izjava o pristupačnosti
DA - ŽELIM POSAO