05. 04. 2024

Na temelju članka  19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08, 64/11, 4/18 i 112/19 – nadalje u tekstu: Zakon), općinski načelnik dana 4. travnja 2024. godine

r a s p i s u j e

JAVNI NATJEČAJ

za prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Rovišće

-  PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

 
 

Preuzmite dokument:

Javni natjecaj - procelnik(57.5 KB)
Obavijest i upute - procelnik(18.87 KB)
Privola za obradu osobnih podataka(39.5 KB)
 
  Vijesti - Sve
Rekonstrukcija prizemlja zgrade Društvenog doma Rovišće
 
 
Središnji državni ured za šport
Izjava o pristupačnosti
DA - ŽELIM POSAO