16. 02. 2023

Na temelju članka  19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08, 64/11, 4/18 i 112/19 – nadalje u tekstu: Zakon), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rovišće dana 14. veljače 2023. godine

o b j a v lj u j e

O G L A S

za prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Rovišće

-  STRUČNI SURADNIK – VODITELJ KULTURNOG CENTRA ROVIŠĆE - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, do povratka službenice s bolovanja, odnosno rodiljnog i roditeljskog dopusta.

 
 

Preuzmite dokument:

Oglas - VODITELJ KC ROVIŠĆE(58 KB)
Privola za obradu osobnih podataka(40 KB)
Odluka o poništenju oglasa(77.48 KB)
 
  Vijesti - Sve
Rekonstrukcija prizemlja zgrade Društvenog doma Rovišće
 
 
Središnji državni ured za šport
Izjava o pristupačnosti
DA - ŽELIM POSAO