29. 07. 2019

Na temelju članaka 29. stavka 1. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18 - u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rovišće, dana 29. srpnja 2019. objavljuje

 

O  G  L  A  S

za prijam u službu na određeno vrijeme

u Jedinstveni upravni odjel Općine Rovišće

na radno mjesto voditelj projekta Zaželi „DA – ŽELIM POSAO“

 Predmet oglasa je prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Rovišće na radno mjesto voditelj projekta radi obavljanja poslova u provođenju projekta: Zaželi „DA – ŽELIM POSAO“, broj UP.02.1.1.05.0261,  za slijedeće radno mjesto i uvjete kako slijedi:

 

VODITELJ/ICA PROJEKTA ZAŽELI “DA – ŽELIM POSAO“    – 1  izvršitelj  (m/ž)

 
 

Preuzmite dokument:

Oglas - voditelj projekta(75 KB)
Privola(176 KB)
 
  Vijesti - Sve