28. 01. 2020

Komunalac Rovišće d.o.o. na čelu s direktorom Ivanom Kovačevićem je donio Odluku o prodaji dugotrajne imovine - rovokopača - utovarivača JCB 4CX.

Prodaja će se održati putem javne usmene dražbe 05.02.2020. s početkom u 9 sati u prostorijama Komunalca Rovišće d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 2, Rovišće

Početna cijena je utvrđena u iznosu od 141.550,00 (cijena bez PDV-a), a svi zainteresirani za sudjelovanje u dražbi moraju uplatiti jamčevinu u iznosu 5% početne cijene.

Potrebna dokumentacija i sve ostale informacije vezane uz sudjelovanje u dražbi su navedeni u Odluci koja je priložena ovom tekstu.

 
 

Preuzmite dokument:

Odluka o prodaji dugotrajne imovine(83.15 KB)
 
  Vijesti - Sve