OBAVIJEST- JAVNI POZIV za dodjelu jednokratne financijske potpore studentima sa područja Općine Rovišće za akademsku godinu 2021./2022.
25. 10. 2021

Obavještavamo sve redovite studente fakulteta i visokih škola da Općina Rovišće iz općinskog proračuna  dodjeljuje jednokratnu i bespovratnu novčanu pomoć.

Pozivaju se redoviti studenti upisani u akademsku godinu 2021./2022. na fakultetima i visokim školama  koji imaju prebivalište na području Općine Rovišće da podnesu prijavu. Prijave se dostavljaju  u roku 15 dana od objave ovog javnog poziva odnosno najkasnije do 8. studenog 2021. godine.

Prijava sa traženom dokumentacijom može se dostaviti pismenim putem u Jedinstveni upravni odjel Općine Rovišće ili popunjavanjem online obrasca na službenoj web stranici Općine Rovišće. http://opcina-rovisce.hr/obrasci-zahtjevi/rovisce/prijava-na-javni-poziv-za-dodjelu-jednokratne-financijske-potpore-studentima 

Sve informacije o uvjetima kao i obrasci dostupni su na mrežnoj stranici Općine Rovišće u dokumentu http://opcina-rovisce.hr/images/uploads/315/javni_poziv_za_dodjelu_jednokratne_financijske_potpore_redovitim_studentima_2021-2022.pdf

 
 
  Vijesti - Sve