OBAVIJEST MJEŠTANIMA OPĆINE ROVIŠĆE O PODJELI SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA!
03. 12. 2021

Općina Rovišće je sudjelovanjem na natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učiovitost osigurala besplatne spremnike za odvojeno prikupljanje otpada! Odvoz otpada uključen je u dosadašnju cijenu i neće se dodatno naplaćivati.
Za sve korisnike osiguran je jedan plavi spremnik i jedan žuti spremnik sa pripadajućim letcima o informacijama o odvozu i uputama o korištenju. 
Djelatnici Komunalca Rovišće d.o.o. vršit će podjelu od sutra 4. prosinca 2021. godine od 8,00 sati.

 
 
  Vijesti - Sve