Obavijest stanovnicima
03. 04. 2020

OBAVIJEST STANOVNICIMA OPĆINE ROVIŠĆE

 

Temeljem niza  zahtjeva koje smo zaprimili u ovoj  situaciji pandemije, zaključili smo da je velika potreba naših mještana za obavljanjem poslova u banci, posebno u vrijeme isplata mirovina. Zbog velike potrebe i što veće sigurnosti mještana, dogovorom načelnika Općine Rovišće i odgovornih ljudi u Erste banci (ispostava Rovišće) iznašlo je rješenje da će

 

POSLOVNICA BITI OTVORENA

06.04.2020. i 07.04.2020.

Od 08.00 – 12.00 sati

 

Molimo sve mještane za strpljenje te  da se ispred poslovnice ponašaju sukladno uputama Stožera i svim mjerama koje su poduzete zbog epidemije koronavirusa (COVID-19) . Također će biti pripremljeni i stolci za čekanje u razmaku od dva metra.

 
 
  Vijesti - Sve