26. 08. 2019

Na temelju članka 44. stavak 4. točka 24. Statuta Općine Rovišće ("Službeni glasnik Općine Rovišće", broj 4/19 – pročišćeni tekst), a nakon provedenog natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme voditelja projekta Zaželi „DA – ŽELIM POSAO“, općinski načelnik dana 26. kolovoza 2019. godine     d o n o s i

ODLUKU O ODABIRU

za prijam u službu na određeno vrijeme voditeljice projekta Zaželi „DA – ŽELIM POSAO“

 
 

Preuzmite dokument:

Odluka o odabiru(192.34 KB)
Izvješće s rang listom(197.71 KB)
 
  Vijesti - Sve