23. 08. 2019

Na temelju članaka 29. stavka 1. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18 - u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rovišće, dana 23. kolovoza 2019. objavljuje

 

O  G  L  A  S

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

u Jedinstveni upravni odjel Općine Rovišće

na poslovima provedbe projekta Zaželi „DA – ŽELIM POSAO“

 

1. Predmet oglasa je prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Rovišće radi obavljanja poslova osiguranja adekvatne skrbi za potrebite članove zajednice u provođenju projekta: „DA - ŽELIM POSAO“, broj UP.02.1.1.05.0261., za radno mjesto i uz uvjete kako slijedi:

 

RADNICA NA POSLOVIMA PROVEDBE PROJEKTA

Zaželi ''DA – ŽELIM POSAO,,   – 10  izvršiteljica  (ž)

 
 

Preuzmite dokument:

Oglas za prijam u radni odnos - radnice(59 KB)
Privola(176 KB)
 
  Vijesti - Sve