24. 04. 2024

Na temelju članka  22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08, 64/11, 4/18 i 112/19 – nadalje u tekstu: Zakon), Povjerenstvo za provedbu postupka za prijam službenika – pročelnika jedinstvenog upravnog odjela objavljuje

 

P O Z I V

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(pisano testiranje)

 

1. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti sve četiri kandidatkinje, a to su:

Sanja Mrvelj, Amalija Ormanec, Lea Tot i Petra Rep.

2. Kandidatkinje naznačene u točki 1. trebaju doći u prostorije Općine Rovišće dana 6. svibnja 2024. godine (ponedjeljak) u 9:00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu.

3. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove, bez obzira na razloge, povukao prijavu na oglas.

Pisani test sastojat će se od 12 pitanja. Kod dijela pitanja trebat će obaviti odabir između ponuđenih odgovora, a dio pitanja koncipiran je tako da se upisuju odgovori. Testiranje traje 40 minuta.

4. Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Rovišće 7. svibnja 2024. godine.

Osim toga, Povjerenstvo će putem kontakt telefona navedenog u prijavi, obavijestiti kandidate o rezultatima.

 

 
 

Preuzmite dokument:

Poziv na testiranje procelnik juo(42 KB)
 
  Vijesti - Sve
Rekonstrukcija prizemlja zgrade Društvenog doma Rovišće
 
 
Središnji državni ured za šport
Izjava o pristupačnosti
DA - ŽELIM POSAO