29. 10. 2019

                        Na temelju članka  22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08, 64/11 i 4/18 – nadalje u tekstu: Zakon), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme objavljuje

 

P O Z I V

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(pisano testiranje)

( Poziv u cijelosti u kojem su navedeni kandidati koji se pozivaju na prethodnu provjeru u prilogu)

 
 

Preuzmite dokument:

Poziv na testiranje - referent za kib(47.5 KB)
Dopuna poziva na testiranje - referent za kib(44 KB)
 
  Vijesti - Sve