18. 10. 2019

                        Na temelju članka  19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08, 64/11 i 4/18 – nadalje u tekstu: Zakon), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rovišće dana 15. listopada 2019. godine

r a s p i s u j e

JAVNI NATJEČAJ

za prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Rovišće

-  REFERENT ZA KNJIGOVODSTVO I BLAGAJNU - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

 
 

Preuzmite dokument:

Javni natječaj - referent za knjigovodstvo i blagajnu(44 KB)
Obavijest i upute kandidatima(18.5 KB)
Privola(35 KB)
 
  Vijesti - Sve