Spriječimo vandale da uništavaju zajedničku imovinu
24. 12. 2018

Općina Rovišće ulaže znatna sredstva kroz rad strojeva, ljudi, prijevoz i materijal kako bi svaki dio općine bio uređen.  Pojedinci svojim neprimjerenim i nesavjesnim ponašanjem uništavaju trud i novac koji je Općina uložila u obnovu poljskih putova i nerazvrstanih cesta na način da uzurpiraju dijelove poljskih putova koje zaoru, nezakonito odlažu otpad uz te putove ili na neki drugi način uništavaju imovinu Općine Rovišće. Pozivamo sve mještane da ovakve i slične slučajeve vandalizma prijave u Jedinstveni upravni odjel Općine kako bismo mogli adekvatno reagirati te kazniti počinitelja što je i obveza Općine. Samo zajedno možemo spriječiti ovakve slučajeve uništavanja Vaše i naše imovine.

 
 
  Vijesti - Sve