Jedinstveni upravni odjel

Trg hrvatskih branitelja 2, 43212 Rovišće,
broj telefona: 043/878-079,
broj faxa: 043/878-489,
e-mail: opcina.rovisce@gmail.com

 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela: Danica Brkić Mikolčević, dipl. iur.
E-mail: opcina.rovisce@gmail.com

 

Viša stručna suradnica za računovodstvo i financije: Sanja Horvat, mag.oec.
E-mail: opcina.rovisce.racunovodstvo@gmail.com

 

Referentica za knjigovodstvo i blagajnu: Marija Tomić, bacc.oec.

 

Općinsko vijeće

Luka Markešić (predsjednik Općinskog vijeća)
Željko Bačić
Dario Biškup (zamjenik predsjednika Općinskog vijeća)
Stipan Džolan
Roko Pašalija
Marijan Rodić
Drago Rožić
Jozo Šukan
Zdenka Žužić
Renata Zrilić
Ina Antunović
Zvonko Mlakić
Valerija Orlić

 

Općinski načelnik

Slavko Prišćan – općinski načelnik
Ivica Tanjić – zamjenik općinskog načelnika