KOMUNALAC ROVIŠĆE d.o.o.
Trg hrvatskih branitelja 2
43212 Rovišće

OIB: 06590996723
žiro račun: HR0424020061100454965
broj telefona: 043/878-134
broj faxa: 043/878-489
e-mail: komunalac.rovisce@gmail.com

Direktor: IVAN KOVAČEVIĆ

Dimnjačar: Stjepan Hršak 091/787-6293

 
 
  Komunalac Rovišće - Sve
25 Svibanj
2018
U vidu očuvanja kulturnih dobara, tradicije te svih drugih običaja koji su svakom narodu vlastiti,...
 
26 Svibanj
2018
26. svibnja 2018. godine u školsko - sportskoj dvorani u Rovišću održati će se Susreti folklora...