Rekonstrukcija prizemlja zgrade Društvenog doma Rovišće

Rekonstrukcija prizemlja zgrade Društvenog doma Rovišće

11. 09. 2023
Projekt rekonstrukcije provodit se na području naselja  Rovišće, najvećeg naselja i središtu Općine Rovišće. Projektom rekonstrukcije...

Saznajte više...
 

Rekonstrukcija prizemlja zgrade Društvenog doma Rovišće
 
 
Središnji državni ured za šport
Izjava o pristupačnosti
DA - ŽELIM POSAO