Vodovod u Rovišću

    Građenje dijela distributivnog vodoopskrbnog cjevovoda dužine cca. 23,6 km u dijelu naselja Rovišće, (Zagrebačka ulica, Bilogorska ulica, Ulica Doline, i Ulica N. Š. Zrinskog), naselju Kovačevac i Kraljevac

Proračunska vrijednost  5.814.000,00 Kn

              

Vodovod u Rovišću

    Građenje distributivnog vodoopskrbnog cjevovoda dužine cca. 22,5 km u dijelu naselja Rovišće, (Ulica A. Stepinca, Trg hrvatskih branitelja), naselju Gornje Rovišće, Kakinac, Domankuš, Lipovčani, Podgorci i dijelu naselja Predavac (Ulica N. Zrinskog).

Proračunska vrijednost 7.260.946,40 kn

              

Društveni dom u Kakincu

     Postojeća građevina bi se srušila i na parceli gradio novi društveni dom. Građevina bi bila prizemne konstrukcije te bi sadržavala četiri prostorije ukupne površine 71, 52 m2. Na površini ispred građevine uredila bi se četiri parkirna mjesta od kojih jedno za potrebe osoba sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Proračunska vrijednost  474.359,64 kn

              

Vodovod u Žabjaku

      Građenje dijela distributivnog vodoopskrbnog cjevovoda dužine cca. 4,2 km u naselju Žabjak.

Proračunska vrijednost  1.831.087,20

              

Nogostup Rovišće-Tuk

     Dužina nogostupa biti će ukupno 1.915 m, a širina nogostupa iznosit će 1,50 m. Ulična oborinska kanalizacija je potrebna za odvodnju oborinskih  voda sa prometnice i nogostupa,  te će dužina zacijevljenja iznositi ukupno 1.435 m, a dužina cestovnog jarka iznosit će cca. 300m.  Zacijevljenje cestovnog jarka izvest će se po potrebi na mjestima gdje nema dovoljno prostora da se izvede cestovni jarak.

Proračunska vrijednost  2.000.180,33 Kn

              

Nogostup u Predavcu

     Građenje  nogostupa, parkirališta i oborinske kanalizacije u Predavcu. Dužina nogostupa biti će  ukupno 1.453,99 m, a širina nogostupa iznosit će 1,50 m. Zbog nedostatka parkirnih mjesta u Predavcu, gdje se nalazi  škola, Društveni dom kao i lokalni trgovački objekti, u sklopu ovog projekta se planira izgraditi parkiralište, dimenzija 36m x 4,80 m. Ulična oborinska kanalizacija je potrebna za odvodnju oborinskih voda sa prometnice i nogostupa,  te će dužina zacijevljenja cestovnog jarka iznositi ukupno 1.244,40 m.

Proračunska vrijednost 2.368.697,64 Kn