Građevinski radovi na kulturnom centru u  Rovišću pri samom kraju
15. 05. 2020

Građevinski se radovi na kulturnom centru koji se gradi u Rovišću kroz mjeru 7.4.1.  „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ polako privode kraju. Općinski načelnik Slavko Prišćan  sa svojim suradnicima svakodnevno brine da radovi idu planiranim smjerom. Naglašava da je unatoč nizu prepreka prilikom gradnje zadovoljan sa viđenim, posebice jer će ova građevina dodatno oplemeniti centar i mogućnosti kulturnog razvoja Općine. Kako su građevinski radovi gotovo završeni, kreće se i sa opremanjem ovog kulturnog centra koji će imati multifunkcijsku ulogu jer će se u njemu održavati kino projekcije, koncerti, predstave, priredbe, konferencije, predavanja i slično, a zamišljen je i na način da se u njemu osigura prostor za rad aktivnih općinskih udruga.

Unatoč otežanim uvjetima za rad u vrijeme pandemije Korona virusa približava se dan kada će se ova građevina svečano otvoriti za sve mještane Općine Rovišće ali i drage goste i posjetitelje naše Općine.

Građevinski radovi na kulturnom centru u  Rovišću pri samom kraju
 
 
  Vijesti - Sve