04. 04. 2022

Na temelju članka  19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08, 64/11, 4/18 i 112/19 – nadalje u tekstu: Zakon), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rovišće dana 29. ožujka 2022. godine

 

r a s p i s u j e

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijam vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Rovišće

 

- VIŠI REFERENT ZA OPĆE I UREDSKE POSLOVE - VJEŽBENIK - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme radi osposobljavanja za poslove višeg referenta za opće i uredske poslove.

 

 
 

Preuzmite dokument:

Javni natječaj - vježbenik(56 KB)
Obavijest i upute(17.7 KB)
Privola za obradu osobnih podataka(40 KB)
 
  Vijesti - Sve