O G L A S za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Generaciji s ljubavlju“ ŽENA ZA POMOĆ U KUĆI - 12 radnica
24. 06. 2020

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju projekta „Generaciji s ljubavlju“, KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/1-20-625 od 16. siječnja 2020. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Kodni broj: UP.02.1.1.05.0331, od 19. veljače 2020. godine, te članka 1. Odluke o raspisu natječaja za zapošljavanje na projektu „Generaciji s ljubavlju“ Programa „Zaželi“ Udruge umirovljenika Predavac, predsjednik Udruge umirovljenika Predavac, raspisuje

 

O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu

„Generaciji s ljubavlju“ ŽENA ZA POMOĆ U KUĆI

 

Udruga umirovljenika Predavac, Predavac, Trg hrvatskih graničara, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu „Generaciji s ljubavlju„.

 

Opis poslova:

 dostava namirnica;

 održavanje čistoće stambenog prostora;

 pranje i glačanje rublja;

 ostale usluge u kući i okućnici;

 pomoć pri oblačenju i svlačenju;

 briga o higijeni i osobnom izgledu;

 pomoć u socijalnoj integraciji;

 posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.);

 pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje;

 pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima;

 i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

 

Vrijeme početka i trajanja rada: predvidivo od 10. srpnja 2020. godine do 9. srpnja 2022. godine.

 

UDRUGA UMIROVLJENIKA PREDAVAC

43000 Bjelovar, Predavac, Trg hrvatskih graničara 25

 e-pošta: generaciji.s.ljubavlju@gmail.com

OIB: 65578704012; IBAN: HR 3441330061510000193

 

Uvjeti za mogućnost rada su:

 nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem,

 nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a

Napomena: prednost pri zapošljavanju imaju prednost osobe s područja Općine Rovišće.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  • 1. Ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac prijave
  • 2. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti,
  • 3. Preslika osobne iskaznice,
  • 4. Ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • 5. Dokaz o završenoj školi (preslika svjedodžbe), 
  • 6. Izjava o pristanku na osposobljavanje za gerontodomaćicu ili njegovateljicu
  • 7. Privolu za obradu osobnih podataka

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obrazac prijave kao i obrazac Izjave o pristanku na osposobljavanje za gerentodomaćicu ili njegovateljicu i Izjavu suglasnosti o korištenju osobnih podataka može se dobiti u Općini Rovišće, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili na Internet stranicama Općine Rovišće www.opcina-rovisce.hr.

Prijave na oglas podnose se, zaključno s danom 3. srpnja 2020. godine, na adresu Udruga umirovljenika Predavac, Predavac, Trg hrvatskih graničara 25 s naznakom „Prijava na oglas za projekt: „Generaciji s ljubavlju“.“

O ishodu izbora kandidatkinja koje ispunjavaju tražene uvjete, podnositeljice prijava bit će obaviještene u zakonskom roku.

 

Predavac, 24. lipnja 2020. godine                       

 

Predsjednik Udruge umirovljenika Predavac                                                                                                     

Stjepan Erdelja

 
 

Preuzmite dokument:

Oglas za zapošljavanje(252.5 KB)
Prijavnica za posao(247 KB)
Izjava uz oglas za posao(240 KB)
Privola za žene(16.31 KB)
 
  Vijesti - Sve