OBAVIJEST O RASPOREDU ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I ODVOZA PAPIRA I PLASTIKE U 2023. NA PODRUČJU OPĆINE ROVIŠĆE
16. 01. 2023

OBAVIJEST O RASPOREDU ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I ODVOZA PAPIRA I PLASTIKE U 2023. NA PODRUČJU OPĆINE ROVIŠĆE

OBAVIJEST O RASPOREDU ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I ODVOZA PAPIRA I PLASTIKE U 2023. NA PODRUČJU OPĆINE ROVIŠĆE

 
 
  Vijesti - Sve