Održavanje komunalne infrastrukture
22. 02. 2019

Prema planu održavanja komunalne infrastrukture, da bi naši mještani što kvalitetnije živjeli, nastavlja se u ovoj godini sa što kvalitetnijim održavanjem poljskih putova, nerazvrstanih cesta, putnih jaraka. Trenutno se provode iskopi putnih jaraka u Kraljevcu kako bi se riješilo pitanje odvodnje oborinskih voda uz prometnice u općinskom vlasništvu.

 
 
  Vijesti - Sve