Odvoz glomaznog otpada na području Općine Rovišće
30. 09. 2019

Na području naše Općine odvozit će se glomazni otpad od korisnika koji plaćaju odvoz komunalnog otpada. U subotu 12.10.2019. na području Rovišća i Predavca, a u subotu 19.10.2019. na području Domankuša, Gornjeg Rovišća, Kakinca, Kovačevca, Kraljevca, Lipovčana, Podgoraca, Prekobrda, Tuka i Žabjaka. U letku u prilogu možete vidjeti detaljne upute koji otpad se prikuplja, a koji se ne prikuplja, način na koji treba pripremiti otpad da bude lako dostupan vozilima i radnicima te ostale informacije.

 
 
  Vijesti - Sve