OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Bilogorski puteljak svjetlosti“ UP.02.1.1.05.0326
03. 08. 2020

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju projekta „Bilogorski puteljak svjetlosti“, KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/1-20-625 od 16. siječnja 2020. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju od 2014.-2020 godine. Kodni broj: UP.02.1.1.05.0326, od 19. veljače 2020., za projekt „Bilogorski puteljak svjetlosti“, nositelj projekta: Lokalna akcijska grupa Sjeverna Bilogora (u nastavku LAG Sjeverna Bilogora), partneri na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Bjelovar, Centar za socijalnu skrb Bjelovar, Općina Kapela, Općina Nova Rača, Općina Rovišće, Općina Severin, Općina Šandrovac, Općina Velika Pisanica, Općina Veliki Grđevac, Općina Veliko Trojstvo i Općina Zrinski Topolovac, LAG Sjeverna Bilogora objavljuje 3. kolovoza 2020. godine

 

O G L A S za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Bilogorski puteljak svjetlosti“ UP.02.1.1.05.0326

 

Radnice na pružanju potpore i podrške starijim i nemoćnim osobama – program ZAŽELI

 

60 žena na određeno vrijeme u trajanju do dvadeset i četiri (24) mjeseca uz obvezan probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca – na području koje obuhvaća LAG Sjeverna Bilogora – područje Općina Kapela, Nova Rača, Rovišće, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliki Grđevac, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac.

 

VIŠE NA LINKU: http://www.lag-sjeverna-bilogora.hr/default_vijest_wide.asp?sid=6017

 
 
  Vijesti - Sve