Potpisani ugovori za rekonsturkciju ceste Rovišće - Tuk - Žabjak
17. 06. 2019

Općinski načelnik je danas potpisao ugovore vezane za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Rovišće – Tuk – Žabjak. Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za izvođača radova je kao najpovoljniji ponuđač izabrano poduzeće Bjelovar beton d.o.o. dok će poslove stručnog nadzora obavljati B-projekt d.o.o.. Općini Rovišće su za ovaj projekt vrijedan 600.000,00 kn od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU odobrena sredstva u iznosu 300.000,00 kn, a razlika će biti namirena iz općinskih izvornih prihoda. Prema  razgovoru općinskog načelnika s izvođačem radova i nadzornim inženjerom, radovi  bi trebali započeti kroz nekoliko dana.

 
 
  Vijesti - Sve