28. 02. 2024

Na temelju članka  22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08, 64/11, 4/18 i 112/19 – nadalje u tekstu: Zakon), Povjerenstvo za provedbu postupka za prijam službenika – referenta za komunalnu infrastrukturu i komunalno redarstvo – komunalnog redara objavljuje

 

                             P O Z I V

                                            NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

                                 (pisano testiranje)

                                        ( Poziv u cijelosti u kojem su navedeni kandidati koji se pozivaju na prethodnu provjeru u prilogu)

 
 

Preuzmite dokument:

Poziv na testiranje - komunalni redar(47.5 KB)
Obavijest i upute - komunalni redar(18.57 KB)
 
  Vijesti - Sve
Rekonstrukcija prizemlja zgrade Društvenog doma Rovišće
 
Središnji državni ured za šport
Izjava o pristupačnosti
DA - ŽELIM POSAO