Edukacija o sigurnom rukovanju pesticidima
13. 02. 2020

Općina Rovišće u suradnji s DMD Naturalis d.o.o. organizira osnovnu i dopunsku izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida. S obzirom da je proteklo 5 godina od polaganja ispita, svi koji su položili ispit moraju do 26.11.2020. godine obnoviti svoje kartice.

Pozivamo sve poljoprivrednike, firme i sve ostale zainteresirane s područja Općine Rovišće da 22. veljače 2020. godine u subotu dođu u Društveni dom u Rovišću u 10 sati na ovu izobrazbu  održive upotrebe pesticida. Cijena dopunske izobrazbe je 150,00 kuna, a osnovne je 370,00 kuna. Dio cijene izobrazbi će sufinancirati Općina Rovišće.

Na izobrazbu obavezno donijeti presliku svjedodžbe o prethodno završenom obrazovanju i kopiju osobne iskaznice.

 
 
  Vijesti - Sve