Komunalna naknada i naknada za uređenje voda na istoj uplatnici
18. 05. 2018

Poštovani mještani Općine Rovišće,

Na temelju Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, Općina Rovišće je od ove godine morala preuzeti poslove obračuna i naplate naknade za uređenje voda. Iz tog razloga ćete, ili ste već dobili, na kućnu adresu rješenje o naknadi za uređenje voda zajedno sa pripadajuće četiri uplatnice. Na tim uplatnicama je zbrojeni iznos komunalne naknade koja je prihod Općine i naknada za uređenje voda koja je prihod Hrvatskih voda.

 
Napominjemo da Općina Rovišće nije povećavala iznos komunalne naknade u odnosu na prethodne godine niti je uvodila nove naknade. Naplaćeni prihod od naknade za uređenje voda nije prihod Općine, već ga Općina prosljeđuje Hrvatskim vodama, što znači da se Općini ovime ne povećavaju prihodi, već samo opseg posla koji općinski službenici moraju obavljati.


U slučaju nejasnoća, stojimo Vam na raspolaganju te nas slobodno možete kontaktirati na broj telefona 878-079 ili na e-mail opcina.rovisce2@bj.ht.hr 

 
 
  Vijesti - Sve