OBAVIJEST - KORIŠTENJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
15. 10. 2020

Budući da Općina Rovišće trenutno nema vlastito reciklažno dvorište, a postoji potreba za tim, pronađeno je rješenje ovog problema. Kako bi se smanjilo ilegalno odlaganje otpada u prirodu, načelnik Općine Slavko Prišćan sklopio je dogovor s gradonačelnikom grada Bjelovara Darijom Hrebakom, kojim je  mještanima općine Rovišće odobreno korištenje usluga reciklažnog dvorišta u Bjelovaru.  Otpad će se moći odlagati USKORO i to nakon što Općina Rovišće i Komunalac d.o.o. Bjelovar obave formalnosti odnosno sklope sporazum o korištenju. Sve troškove gospodarenja TIM  otpadom snosit će Općina Rovišće . Reciklažno dvorište nalazi se na adresi u Ulici Tomaša Garika Massaryka 4b, a sve detaljne informacije (radno vrijeme, vrsta otpada) možete pronaći na sljedećoj poveznici -> http://komunalac-bj.hr/cistoca/higijena/reciklazno-dvoriste .

OBAVIJEST - KORIŠTENJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
 
 
  Vijesti - Sve