OBAVIJEST o porezu na nekretnine
23. 10. 2017

Krajem 2016. godine Hrvatski sabor je donio novi Zakon o lokalnim porezima kojim su sve Općine i Gradovi bili obvezni od 1.1.2018. godine uvesti porez na nekretnine. Prema tom Zakonu Općina je do kraja listopada 2017. godine bila obvezna prikupiti sve podatke od vlasnika nekretnina potrebne za uvođenje poreza na nekretnine kako bi sa 1.1.2018. mogla uvesti novi porez. Temeljem navedenog Zakona općina Rovišće je u srpnju 2017. godine svim fizičkim i pravnim osobama, obveznicima plaćanja komunalne naknade, na kućne adrese dostavila upitnike o podatcima potrebnim za obračun poreza na nekretnine.

Hrvatski sabor 4. listopada 2017. donio je Izmjene i dopune Zakona o lokalnim porezima kojima se ukidaju odredbe vezane za porez na nekretnine pa Vas ovim putem obavještavamo da spomenute upitnike niste dužni ispunjavati niti dostavljati na adresu Općine Rovišće.

Od 1 .siječnja 2018. godine i dalje ostaje obveza plaćanja komunalne naknade, pa ukoliko postoje promjene u podatcima vezanim za obračun komunalne naknade (promjena vlasnika ili korisnika nekretnine, promjena kvadrature i slično), podsjećamo da ste dužni svaku promjenu javiti u Jedinstveni upravni odjel Općine.

 
 
  Vijesti - Sve